Przepompownie ścieków

Przepompownie umożliwiają tłoczenie ścieków do kanalizacji odpływowej, dzięki autonomicznemu systemowi sterowania, pozbawionego stałej obsługi technicznej. Podobnie jak w przypadku automatyki SUW kontrola działania i dozór techniczny odbywa się poprzez stały monitoring drogą kablową, radiową lub siecią GSM. W głównym centrum dyspozytorskim, wyposażonym w komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA możliwe jest zdalne sterowanie, zmiana parametrów, odczyt danych pomiarowych oraz sygnałów alarmowych i innych.

W zależności od wersji rozdzielnice AKPiA obsługują konwencjonalne, przydomowe oraz pneumatyczne tłocznie ścieków.

Sterownice wyposażono w kontrolery PLC (Horner, Unitronics, Moeller, Wago itp.) lub zintegrowane z PLC moduły telemetryczne (MT101), realizujące pracę w trybie automatycznym. Często stosowane są także proste panele operatorskie, ułatwiające obsługę lokalną, nastawy parametrów i odczyt danych procesowych. Automatyka przepompowni umożliwia dodatkowo sterowanie ręczne. Zastosowane redundantne systemy pomiarowo-sterownicze gwarantują bezawaryjne działanie przepompowni, nawet w przypadku uszkodzenia sterowników PLC.

Pomiary ciśnień, poziomów, przepływów, zużycia energii elektrycznej oraz innych realizowane są techniką analogową lub z wykorzystaniem cyfrowych protokołów komunikacyjnych (Ethernet, Modbus RTU, CanOpen, Profibus itp.)

kontakt kontakt