Złącza kablowe

Złącza kablowe są elementami kablowej sieci elektroenergetycznej. Umożliwiają odejście od trasy kablowej niskiego napięcia i zasilenie odbiorcy przy pomocy wewnętrznej linii zasilającej (WLZ). W zależności od potrzeb możliwe jest stosowanie złącz końcowych lub przelotowych (w tym również z podziałem sieci).

• Złącza kablowe ZK-1 przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia przed skutkami zwarć oraz przeciążeń w sieciach kablowych n. n. jako punkty końcowe sieci (ZK-1a) lub rozgałęźne (ZK-1b).

• Złącza kablowe ZK-2 są przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń w sieciach kablowych n. n. jako punkty końcowe i rozgałęźne sieci w tym również z podziałem linii.

• Złącza kablowe ZK-3 przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń w sieciach kablowych n. n. jako punkty rozgałęźne sieci. W zależności od potrzeb mogą być wykonane jako wolnostojące (z plastikowym fundamentem) lub do osadzenia w ścianie (bez fundamentu).

Przykładowe złącze

Karty katalogowe typowych złącz kablowych *

Złącze kablowe ZK1L/F (karta wyrobu nr 1.1)
Złącze kablowe ZK1La/F, ZK1bF, ZK1r/F (karta wyrobu nr 1.2)
Złącze kablowe ZK2L/F (karta wyrobu nr 1.3)
Złącze kablowe ZK2a/F, ZK2b/F, ZK2r/F (karta wyrobu nr 1.4)
Złącze kablowe ZK3L/F (karta wyrobu nr 1.5)
Złącze kablowe ZK3a/F, ZK3b/F, ZK3r/F (karta wyrobu nr 1.6)

 

* Możliwe jest wykonanie złącza według indywidualnych potrzeb klienta na podstawie dostarczonych schematów lub specyfikacji technicznych.

Karty katalogowe złącz kablowych wg. standardów ENERGA

Złącze kablowe ZK-1b/F (karta wyrobu nr G1.1)
Złącze kablowe ZK-1b/R/F (karta wyrobu nr G1.2)
Złącze kablowe ZK-2a/F (karta wyrobu nr G1.3)
Złącze kablowe ZK-2a/R/F (karta wyrobu nr G1.4)
Złącze kablowe ZK-3a/F (karta wyrobu nr G1.5)
Złącze kablowe ZK-3a/R/F (karta wyrobu nr G1.6)
kontakt kontakt