Złącza kablowo-pomiarowe

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabezpieczenia, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4 przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C.

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s, pokryta lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

Przykładowe złącze kablowo-pomiarowe

Karty katalogowe typowych złącz kablowo-pomiarowych *

Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10/1A/F, ZKP10/1B/F (karta wyrobu nr 2.1)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10/2A/F, ZKP10/2B/F (karta wyrobu nr 2.2)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10/3A/F (karta wyrobu nr 2.3A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10/3B/F (karta wyrobu nr 2.3B)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10/4A/F (karta wyrobu nr 2.4A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10/4B/F (karta wyrobu nr 2.4B)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10L/1/F (karta wyrobu nr 2.5)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP12/1/F (karta wyrobu nr 2.6)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10L/2/F (karta wyrobu nr 2.7)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP12/2/F (karta wyrobu nr 2.8)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP10L/3/F (karta wyrobu nr 2.9)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP12/3/F (karta wyrobu nr 2.10)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP12/4/F (karta wyrobu nr 2.11)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP22L/1/F (karta wyrobu nr 2.12)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP22/1/F(karta wyrobu nr 2.13)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP22L/2/F (karta wyrobu nr 2.14)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP22/2/F (karta wyrobu nr 2.15)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP22/3/F (karta wyrobu nr 2.16)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP22/4/F (karta wyrobu nr 2.17)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP32L/1/F (karta wyrobu nr 2.18)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP32/1/F (karta wyrobu nr 2.19)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP32L/2/F (karta wyrobu nr 2.20)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP32/2/F (karta wyrobu nr 2.21)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP32/3/F (karta wyrobu nr 2.22)
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP32/4/F (karta wyrobu nr 2.23)
Złącze napowietrzno-pomiarowe ZNP10r/1, ZNP10r/2, ZNP10r/3 (karta wyrobu nr 2.24)

* Możliwe jest wykonania złącze według indywidualnych potrzeb klienta na podstawie dostarczonych schematów lub specyfikacji technicznych.

Karty katalogowe złącz kablowo-pomiarowych wg. standardów ENEA

Złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P (karta wyrobu nr E2.1A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (karta wyrobu nr E2.1B)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK2-2P (karta wyrobu nr E2.1A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P (karta wyrobu nr E2.2B)

Karty katalogowe złącz kablowo-pomiarowych wg. standardów ENERGA

Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-1/F (karta wyrobu nr G1.7)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-1/F układ poziomy (karta wyrobu nr G1.7A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-1/F (karta wyrobu nr G1.8)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-1/F układ poziomy (karta wyrobu nr G1.8A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-2b/R/P-1/F (karta wyrobu nr G1.9)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-2b/R/P-1/F układ poziomy (karta wyrobu nr G1.9A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-2/F (karta wyrobu nr G1.10)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-2/F układ poziomy (karta wyrobu nr G1.10A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-2/F (karta wyrobu nr G1.11)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-2/F układ poziomy (karta wyrobu nr G1.11A)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-2b/R/P-2/F (karta wyrobu nr G1.12)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3a/R/P-2/F (karta wyrobu nr G1.13)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3b/R/P-2/F (karta wyrobu nr G1.14)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-3/F (karta wyrobu nr G1.15)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-3/F (karta wyrobu nr G1.16)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-2b/R/P-3/F (karta wyrobu nr G1.17)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3a/R/P-3/F (karta wyrobu nr G1.18)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-3b/R/P-3/F (karta wyrobu nr G1.19)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-4/F (karta wyrobu nr G1.20)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-4/F (karta wyrobu nr G1.21)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-2b/R/P-4/F (karta wyrobu nr G1.22)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-5/F (karta wyrobu nr G1.23)
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-5/F (karta wyrobu nr G1.24)
Złącze kablowo-pomiarowe P-1/R/F (karta wyrobu nr G1.25)
kontakt kontakt