Szafy kablowe

Szafa kablowa przeznaczona jest do zabezpieczenia, rozdziału energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C..

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s, pokryta lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

Przykładowa szafa kablowa

Karty katalogowe typowych szaf kablowych*

Szafa kablowa SKV1RBL3/2RBL2/F (karta wyrobu nr 3.1)
Szafa kablowa SKV1RBL3/3RBL2/F (karta wyrobu nr 3.2)
Szafa kablowa SKV1RBL3/5RBL2/F (karta wyrobu nr 3.3)
Szafa kablowa SKV1RBL3/6RBL2/F (karta wyrobu nr 3.4)
Szafa kablowa SKV1RBL3/9RBL2/F (karta wyrobu nr 3.5)
Szafa kablowa SKV0/2RBL2/F (karta wyrobu nr 3.6)
Szafa kablowa SKV0/3RBL2/F (karta wyrobu nr 3.7)
Szafa kablowa SKV0/5RBL2/F (karta wyrobu nr 3.8)
Szafa kablowa SKV0/6RBL2/F (karta wyrobu nr 3.9)
Szafa kablowa SKV0/8RBL2/F (karta wyrobu nr 3.10)

* Możliwe jest wykonanie złącza według indywidualnych potrzeb klienta na podstawie dostarczonych schematów lub specyfikacji technicznych.

Karty katalogowe szaf kablowych wg. standardów ENEA

Szafa kablowa SK3 (karta wyrobu nr E2.4)
Szafa kablowa SK3 (karta wyrobu nr E2.5)
Szafa kablowa SK6 (karta wyrobu nr E2.6)
kontakt kontakt