Złącza kablowo-pomiarowe, półpośrednie

Złącze kablowo-pomiarowe, półpośrednie przeznaczone jest do zabezpieczenia, rozdziału i pomiaru półpośredniego energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4 przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C.

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s, pokryta lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

Przykładowe złącze kablowo-pomiarowe, półpośrednie

Karty katalogowe typowych złącz kablowo-pomiarowych, półpośrednich*

Złącze kablowo-pomiarowe, pópośrednie ZKPp 1PBL2/1PBL2/P1/F (karta wyrobu nr 2.25)
Złącze kablowo-pomiarowe, pópośrednie ZKPp 1PBL2/1PBL2/P2/F (karta wyrobu nr 2.26)
Złącze kablowo-pomiarowe, pópośrednie ZKPp 1PBL2/2PBL2/P2/F (karta wyrobu nr 2.27)
Złącze kablowo-pomiarowe, pópośrednie ZKPp 1PBL2/2RBL2/P1/F (karta wyrobu nr 2.28)
Złącze kablowo-pomiarowe, pópośrednie ZKPp 1PBL2/3RBL2/P2/F (karta wyrobu nr 2.29)

* Możliwe jest wykonanie złącza według indywidualnych potrzeb klienta na podstawie dostarczonych schematów lub specyfikacji technicznych.

Karty katalogowe złącz kablowo-pomiarowych, półpośrednich wg. stadardów ENEA

Złącze kablowo-pomiarowe, pópośrednie ZK1-1Pp (karta wyrobu nr E2.3)
kontakt kontakt