Szafy sterowania oświetleniem

Szafa oświetlenia ulicznego przeznaczona jest do zabezpieczenia, pomiaru i sterowania oświetleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej.

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s, pokryta lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

Przykładowa szafa oświetlenia ulicznego

Karty katalogowe typowych szaf sterowania oświetleniem*

Szafa oświetlenia ulicznego SOP1/S/1/A (karta wyrobu nr 4.1)
Szafa oświetlenia ulicznego SOP2/S/1/A (karta wyrobu nr 4.2)
Szafa oświetlenia ulicznego SOP1/S/1/F (karta wyrobu nr 4.3)
Szafa oświetlenia ulicznego SOP2/S/1/F (karta wyrobu nr 4.4)

 

* Możliwe jest wykonanie szafy według indywidualnych potrzeb klienta na podstawie dostarczonych schematów lub specyfikacji technicznych.

kontakt kontakt